Trường THCS Đặng Trần Côn – 29 Cầu Xéo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Cầu Xéo, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 6032
Trang web thcsdangtrancon.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.798.779, 10.662.392.039.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Ngô Chí Quốc - 23 Đường 27