Trường THCS Lê Văn Hưu, Phú Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2596 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3782 9524
Trang web 028 2248 5858
Vị trí chính xác Nhà Bè, Trường THCS


Hình ảnh

Xem thêm:  International Schools of North America, Đường số 20