Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng (Quận 11), Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185/2 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 0026
Trang web thcsnguyenminhhoang.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.624.783, 1.066.599.078


Địa chỉ Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng (Quận 11) ở đâu?

185/2 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng (Quận 11) như thế nào?

Thứ Tư:[06:59-17:00], Thứ Năm:[06:59-17:00], Thứ Sáu:[06:59-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:59-17:00], Thứ Ba:[06:59-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Phạm Văn Chiêu - 04 Phạm Văn Chiêu