Trường THCS Thị Trấn Củ Chi, XF8Q+V8M

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XF8Q+V8M, Ninh Tốn, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3892 0440
Trang web thcsthitrancuchi.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 109.672.065, 10.648.830.699.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Phường 2