Trường THCS – THPT Đào Duy Anh – Văn phòng: 355 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TPHCM Cơ sở chính: 23, 25 Nguyễn Văn Vịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Văn phòng: 355 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TPHCM Cơ sở chính: 23, 25 Nguyễn Văn Vịnh, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3751 7213
Trang web daoduyanh.edu.vn
Vị trí chính xác 107.683.789, 1.066.301.616


Địa chỉ Trường THCS - THPT Đào Duy Anh ở đâu?

Văn phòng: 355 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TPHCM Cơ sở chính: 23, 25 Nguyễn Văn Vịnh, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS - THPT Đào Duy Anh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của Trường THCS - THPT Đào Duy Anh là gì?

daoduyanh@daoduyanh.edu.vn, ttk1954@yahoo.com.vn, daoduyanhq6@yahoo.com, thyan_phm@yahoo.com.vn, vqavoquynhanh@gmail.com, dungdt@bidv.com.vn

Hình ảnh