Trường THCS Trần Huy Liệu – 89 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 730 55 55
Trang web thcstranhuylieu.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 108.043.394, 106.682.176


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tuổi Xanh 3, Phường 3