Trường THCS Trương Công Định – 131 Lê Văn Duyệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 9360
Trang web
Vị trí chính xác 10.802.328, 1.066.964.282


Xem thêm:  Văn Phòng Giáo Hội Báp-tít Việt Nam (Baptist Convention Of Vietnam -BCV), QQRP+W6M