Trường THPT Hàn Thuyên – 37 Đặng Văn Ngữ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 1643
Trang web thpthanthuyen.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.943.239, 1.066.699.932


Địa chỉ Trường THPT Hàn Thuyên ở đâu?

37 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Hàn Thuyên như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Bình Khánh - Huyện Cần Giờ, Bình An