Trường THPT Nguyễn Khuyến – 50 Đ. Thành Thái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 2701
Trang web thptnguyenkhuyen.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.696.347, 10.666.667.029.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc B