Trường THPT Tạ Quang Bửu, 909 Tạ Quang Bửu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 909, Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, 909 Tạ Quang Bửu, District 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3981 4553
Trang web thpttaquangbuu.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.337.327, 1.066.606.568


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường TH, THCS và THPT Thanh Bình, Phường 12