Trường Tiểu học Bình Long, Bình Hưng Hoà A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1A Đ. Số 4, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 592 45 02
Trang web thbinhlong.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.854.782, 1.066.118.527


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Trang Tấn Khương, Long Thới