Trường Tiểu học Dân lập Bán trú Trí Đức, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 533 Nơ Trang Long, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3841 2214
Trang web 028 3844 0360
Vị trí chính xác Phường 14, Trường tiểu học


Xem thêm:  Trường Tiểu học Trần Quang Vinh - 555 Bùi Đình Tuý