Trường tiểu học Đuốc Sống – 90 Thạch Thị Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 90 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 0977
Trang web thduocsong.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.904.234, 1.066.919.255


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phường 2