Trường Tiểu học Lê Lợi, Nhơn Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 548 Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3782 1632
Trang web thleloinhabe.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.679.348.899.999.900, 1.067.068.953


Địa chỉ Trường Tiểu học Lê Lợi ở đâu?

548 Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Lê Lợi như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:45-17:00], Thứ Ba:[06:45-17:00], Thứ Tư:[06:45-17:00], Thứ Năm:[06:45-17:00], Thứ Sáu:[06:45-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Việt Mỹ (Quận 8), Phường 11