Trường Tiểu học Lê Thị Riêng – 493 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 493 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 1759
Trang web thlethirieng.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.800.658, 10.667.196.229.999.900


Địa chỉ Trường Tiểu học Lê Thị Riêng ở đâu?

493 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Lê Thị Riêng như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Cầu Xáng - 50 ấp Thới Tây 2