Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu – 1 Lê Quang Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3841 2342
Trang web thnguyendinhchieu.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 108.032.661, 1.066.981.144


Địa chỉ Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ở đâu?

1 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-11:00], Thứ Ba:[06:30-11:00], Thứ Tư:[06:30-11:00], Thứ Năm:[06:30-11:00], Thứ Sáu:[06:30-11:00], Thứ Bảy:[06:30-11:00], Chủ Nhật:[06:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Nhị Xuân, 03, XTS10B, ấp 5