Trường Tiểu học Nguyễn Trãi – 36 Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3717 5936
Trang web
Vị trí chính xác 10.879.709.499.999.900, 1.066.270.292


Xem thêm:  Trường Tiểu Học Việt Mỹ, 28N Đường Thới Hòa