Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1401 Đường Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3873 4012
Trang web
Vị trí chính xác 106.045.594, 1.067.415.214


Địa chỉ Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Tạo ở đâu?

1401 Đường Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Tạo như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Asia Pacific College International School - 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao Ward