Trường Tiểu học Nhị Xuân, 03, XTS10B, ấp 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 03, XTS10B, ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3713 9171
Trang web
Vị trí chính xác Xuân Thới Thượng, Trường tiểu học


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Mỹ Huề - VJ72+8W4, QL22