Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 175 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 4578
Trang web thphamngocthach.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.908.327, 10.666.692.429.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - 2Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm