Trường tiểu học Tân Hưng – Cơ sở 1, 7 Trần Xuân Soạn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3771 2404
Trang web thtanhungq7.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.751.586.099.999.900, 1.066.957.211


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Trương Công Định, Phường 14