Trường Tiểu học Trương Văn Ngài – 107 Tân Hiệp 47-1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Tân Hiệp 47-1, Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3891 4180
Trang web thtruongvanngai.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.894.086.099.999.900, 1.065.952.026


Xem thêm:  Trường Tiểu Học Dân Lập Quốc Tế Sài Gòn Ips, Phường 12