Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh, Bình Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 467 Trưng Nữ Vương, Bình Hòa, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 114
Trang web ktkttayninh.edu.vn
Vị trí chính xác 11.311.152.199.999.900, 10.607.055.989.999.900


Địa chỉ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh ở đâu?

467 Trưng Nữ Vương, Bình Hòa, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh, Ninh Trung