Trường Trung Cấp Tài Chính – Kế Toán – Tin Học Sài Gòn, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 327 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3948 0838
Trang web
Vị trí chính xác 107.964.533, 10.665.275.419.999.900


Địa chỉ Trường Trung Cấp Tài Chính - Kế Toán - Tin Học Sài Gòn ở đâu?

327 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Tài Chính - Kế Toán - Tin Học Sài Gòn như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Ngoại Ngữ Dương Minh - Quận 4, Phường 3