Trường trung học phổ thông dân lập Ngôi Sao – Bình Trị Đông B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3751 3062
Trang web ngoisao.edu.vn
Vị trí chính xác 1.074.791, 1.066.085.485


Địa chỉ Trường trung học phổ thông dân lập Ngôi Sao ở đâu?

Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường trung học phổ thông dân lập Ngôi Sao như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-16:15], Thứ Ba:[07:00-16:15], Thứ Tư:[07:00-16:15], Thứ Năm:[07:00-16:15], Thứ Sáu:[07:00-16:15], Thứ Bảy:[07:00-16:15], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Lộc Hưng, 39PM+JX3