TT Bảo Hành Huawei Chính Hãng – Vietcomindo – 463B Đ. Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 463B Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70010, Việt Nam
Số điện thoại 028 3920 8368
Trang web consumer.huawei.com
Vị trí chính xác 10.757.985.099.999.900, 1.066.868.372


Địa chỉ TT Bảo Hành Huawei Chính Hãng - Vietcomindo ở đâu?

463B Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70010, Việt Nam

Giờ làm việc của TT Bảo Hành Huawei Chính Hãng - Vietcomindo như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thành Trung Mobile Quận 10 - Sửa chữa điện thoại di động, Phường 1