UBND Phường 11 Quận Bình Thạnh – 13 Nguyễn Văn Đậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 2410
Trang web
Vị trí chính xác 108.120.785, 1.066.917.508


Xem thêm:  UBND Thành Phố Thuận An, WM4X+2VF, Cầu Phan Đình Phùng