UBND phường Phước Long A – 94 Nam Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 94 Nam Hòa, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3897 8010
Trang web
Vị trí chính xác 108.271.292, 1.067.624.364


Địa chỉ UBND phường Phước Long A ở đâu?

94 Nam Hòa, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Phước Long A như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-10:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  UBND phường 10, Phường 10