UBND phường Phước Long B – 183 Đ Đỗ Xuân Hợp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 183 Đ Đỗ Xuân Hợp, khu phố 4, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3731 3674
Trang web hochiminhcity.gov.vn
Vị trí chính xác 1.082.625, 1.067.690.174


Địa chỉ UBND phường Phước Long B ở đâu?

183 Đ Đỗ Xuân Hợp, khu phố 4, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Phước Long B như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Số 86 Lê Thánh Tôn