UBND Phường Tân Định – 227 Trần Quang Khải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 227 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3848 3397
Trang web
Vị trí chính xác 107.913.804, 10.668.900.079.999.900


Địa chỉ UBND Phường Tân Định ở đâu?

227 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND Phường Tân Định như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  UBND phường Hiệp Tân, Hiệp Tân