UBND Quận 12 – 1 Đ. Lê Thị Riêng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3982 6312
Trang web quan12.hochiminhcity.gov.vn
Vị trí chính xác 108.632.484, 10.665.409.559.999.900


Địa chỉ UBND Quận 12 ở đâu?

1 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND Quận 12 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

UBND Quận 12 có website không?

quan12.hochiminhcity.gov.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  ủy ban nhân dân phường 08 Quận 11, Phường 8