UBND xã Vĩnh Lộc A – RH7H+9CQ, Đường Vĩnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RH7H+9CQ, Đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 71821, Việt Nam
Số điện thoại 028 3765 0702
Trang web
Vị trí chính xác 1.081.346, 10.657.862.209.999.900


Địa chỉ UBND xã Vĩnh Lộc A ở đâu?

RH7H+9CQ, Đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 71821, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND xã Vĩnh Lộc A như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Số 86 Lê Thánh Tôn