Umbalala Silver – 288 Nguyễn Thiện Thuật

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 288 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 997 56 67
Trang web umbalala.com
Vị trí chính xác 10.769.905, 10.667.781.199.999.900


Địa chỉ Umbalala Silver ở đâu?

288 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Umbalala Silver như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Mạng xã hội của Umbalala Silver là gì?

facebook: https://www.facebook.com/umbalalasilver

Hình ảnh

Xem thêm:  PNJ 230B Lê Văn Sỹ - 230B Lê Văn Sỹ