Up & Down Saigon Royal – 34-35, A06.20 Bến Vân Đồn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34-35, A06.20 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 263 98 39
Trang web
Vị trí chính xác 10.766.984.299.999.900, 1.067.036.657


Hình ảnh

Xem thêm:  Valentine Hotel - 27 Bùi Viện walking street - 29 Bùi Viện