UPTOWN – Beer & Cocktail Bar – 6A Ngô Thời Nhiệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6A Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 109 09 64
Trang web thitrangroup.com
Vị trí chính xác 10.780.754.199.999.900, 1.066.898.951


Địa chỉ UPTOWN - Beer & Cocktail Bar ở đâu?

6A Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của UPTOWN - Beer & Cocktail Bar như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-00:00], Thứ Ba:[15:00-00:00], Thứ Tư:[15:00-00:00], Thứ Năm:[15:00-00:00], Thứ Sáu:[15:00-00:00], Thứ Bảy:[15:00-00:00], Chủ Nhật:[15:00-00:00]

Mạng xã hội của UPTOWN - Beer & Cocktail Bar là gì?

facebook: https://www.facebook.com/UPTOWN.SAIGON/
instagram: https://www.instagram.com/hodiniscocktails/?hl=en

Hình ảnh

Xem thêm:  Beer Ray - 341 Đ. Phạm Văn Đồng