Vải áo dài – Vải Hương – 57 Thủ Khoa Huân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Thủ Khoa Huân, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 357 45 74
Trang web vaihuong.com.vn
Vị trí chính xác 107.743.316, 1.066.966.044


Địa chỉ Vải áo dài - Vải Hương ở đâu?

57 Thủ Khoa Huân, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vải áo dài - Vải Hương như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Huyen Vy Fabric Shop - 329-331Hai Ba Trung street, Dist 3