Vai Hoa Flower Shop – 82 Võ Văn Tần

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 5109
Trang web
Vị trí chính xác 1.077.641, 10.668.991.729.999.900


Địa chỉ Vai Hoa Flower Shop ở đâu?

82 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vai Hoa Flower Shop như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00]

Mạng xã hội của Vai Hoa Flower Shop là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/hoivusignature/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  The Gom House Cộng Hòa - 179 Đ. Cộng Hòa