Van Group Barber Shop – 1238/3D Tổ 20, KP1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1238/3D Tổ 20, KP1, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 729800, Việt Nam
Số điện thoại 093 924 83 05
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.857.664.399.999.900, 1.066.933.638


Địa chỉ Van Group Barber Shop ở đâu?

1238/3D Tổ 20, KP1, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 729800, Việt Nam

Giờ làm việc của Van Group Barber Shop như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Uốn Tóc Phú Nhã, Số 1 Đường số 63