Văn phòng công chứng Lê Hùng Anh – 123A Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 123A Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 9128
Trang web
Vị trí chính xác 107.958.579, 1.067.182.608


Xem thêm:  UBND phường Sơn Kỳ - 89 Đ. Tân Thắng