Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Vân Chi, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 357 69 39
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.759.027.099.999.900, 1.066.612.033


Địa chỉ Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Vân Chi ở đâu?

27 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Vân Chi như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn phòng công chứng Trần Thị Thanh Mai, 10/8 ĐT743