Văn Phòng Công Chứng Quận 12 – 122 Tô Ký

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0838 911 800
Trang web
Vị trí chính xác 108.489.383, 1.066.335.117


Địa chỉ Văn Phòng Công Chứng Quận 12 ở đâu?

122 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Công Chứng Quận 12 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Công Chứng Bến Nghé - 31 Lê Thạch