VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHÁNH TRÌNH, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 16/47 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 557 74 38
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.681.126, 1.066.816.533


Địa chỉ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHÁNH TRÌNH ở đâu?

Hẻm 16/47 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHÁNH TRÌNH như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Luật TNHH Hãng Luật Hồng Trúng - HUD Building, 159 Điện Biên Phủ