Văn phòng luật sư Nguyễn Ngọc Quảng, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15/7B Đường Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 547 21 01
Trang web
Vị trí chính xác 10.765.659.999.999.900, 1.067.064.977


Địa chỉ Văn phòng luật sư Nguyễn Ngọc Quảng ở đâu?

15/7B Đường Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng luật sư Nguyễn Ngọc Quảng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Luật TNHH THÀNH & Luật Sư, An Lạc A