Văn phòng Luật sư Nguyễn Tiến Thành, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 227/3 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3858 9884
Trang web
Vị trí chính xác 107.640.583, 1.066.419.525


Địa chỉ Văn phòng Luật sư Nguyễn Tiến Thành ở đâu?

227/3 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng Luật sư Nguyễn Tiến Thành như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Luật Sư Lê Huy, Phường 02