Văn phòng Phẩm Gia Hưng – 12 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 261 39 89
Trang web
Vị trí chính xác 108.146.439, 10.663.332.059.999.900


Địa chỉ Văn phòng Phẩm Gia Hưng ở đâu?

12 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng Phẩm Gia Hưng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Phẩm KHÁNH HÀ - 50G Đ. Nguyễn Hữu Cảnh