VẬN TẢI BẮC NAM TÍN THÀNH – 71 Võ Thị Thừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71 Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71516, Việt Nam
Số điện thoại 091 587 00 00
Trang web
Vị trí chính xác 10.863.369.599.999.900, 10.670.628.959.999.900


Địa chỉ VẬN TẢI BẮC NAM TÍN THÀNH ở đâu?

71 Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71516, Việt Nam

Giờ làm việc của VẬN TẢI BẮC NAM TÍN THÀNH như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chuyển Văn Phòng Trọn Gói, 33 Đ. Số 77