Vang Nai Con – 135 Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 096 973 05 38
Trang web vangnaicon.com
Vị trí chính xác 10.794.815, 106.683.014


Địa chỉ Vang Nai Con ở đâu?

135 Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vang Nai Con như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Dalat Milk - 12 Quang Trung