VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẸO CỔ BẨM SINH – 5 Đường Nguyễn Văn Nghi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0328 173 305
Trang web xohoacoucdonchum.com
Vị trí chính xác 10.825.085, 106.685.037


Địa chỉ VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẸO CỔ BẨM SINH ở đâu?

5 Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẸO CỔ BẨM SINH như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẸO CỔ BẨM SINH là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/xohoacoucdonchum0918517681/&prev=search&pto=aue
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_ZEk1MTb0TU

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường 11 Quận 6, 2 Đ. Số 14