Vệ Sinh máy lạnh quận Phú Nhuận – 6/1A Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6/1A Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 713100, Việt Nam
Số điện thoại 090 976 54 17
Trang web vesinhmaylanhquanphunhuan.net
Vị trí chính xác 10.8028, 10.668.237.099.999.900


Địa chỉ Vệ Sinh máy lạnh quận Phú Nhuận ở đâu?

6/1A Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 713100, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ Sinh máy lạnh quận Phú Nhuận như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa điều hòa tại nhà, Phường 02