Vệ Sinh Máy Lạnh Thợ Việt – 29 Phan Tây Hồ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 443 11 38
Trang web thoviet.com.vn
Vị trí chính xác 10.802.084.299.999.900, 1.066.871.659


Địa chỉ Vệ Sinh Máy Lạnh Thợ Việt ở đâu?

29 Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ Sinh Máy Lạnh Thợ Việt như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Giỏ Trái Cây huyện Hóc Môn, HCM | (Giao Tận Nơi), 4 Đ. Quang Trung